Kako vidimo svijet

Vizija

Vizija Bure Znanja je promicati kulturu društva u kojem se znanje cijeni kao najveća vrijednost i bogatstvo, i u kojem je otvoreno dijeljenje i širenje znanja nešto najbolje što čovjek može napraviti za sebe i za druge oko sebe.

Misija

Misija je Bure Znanja pomagati u ostvarivanju punog potencijala Sveučilišta u Rijeci, tako što će uvijek istraživati, inovirati, prilagođavati i, izravno iz svjetskih centara znanja, prenositi svoja saznanja o najnovijim rješenjima iz znanosti, umjetnosti i tehnologije. Kroz našu djelatnost unaprijedit ćemo kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci, doprinijeti provođenju programa cjeloživotnog učenja. Provođenjem naše strategije poticat će se rast ekonomije, konkurentnost, otvaranje novih radnih mjesta i uspostava europskog istraživačkog prostora.

Strategija

Pod utjecajem eksponencijalnog rasta tehnologije, slika svijeta mijenja se iz dana u dan. Mijenja se sve, a ponajviše način na koji ljudi primaju informacije, znanja i vještine iz okoline. Stoga se Bura Znanja trudi razvijati svoju strategiju neprekidnim osluškivanjem globalnih trendova u edukaciji te na temelju njih kontinuirano prati i ocjenjuje svoje projektne zadatke, uvijek imajući na umu potrebe studenata. Projektni cilj kojem Bura Znanja teži je osigurati rast učinkovitosti hrvatskoga obrazovnog sustava kroz poboljšavanje procesa učenja.

Svojom inspiracijom iz globalne dimenzije, ali i uskim fokusom na lokalnu, Bura Znanja želi pomoći i u pozicioniranju grada Rijeke kao centra sveučilišne aktivnosti u regiji i šire. Bura Znanja vjeruje da se neumornim radom u novoj eri, u kojoj je vrhunsko znanje dostupno širom svijeta, može težiti k transformaciji u jedan od svjetski konkurentnih centara znanosti, edukacije, istraživanja i poduzetništva.